Technické práce

Provádíme konstrukční práce, technickou, poradenskou  a inženýrskou činnost v oborech:

  • technologické celky z oblasti chemického průmyslu, jaderné energetiky, průmyslu zpracování speciálních odpadů
US