Vedení účetnictví

Ceník účetnictví vychází ze zkušeností získaných při zpracování účetnictví různých firem a zohledňuje veškeré nároky firem pro něž bylo účetnictví doposud zpracováváno.

Ceník pro daňovou evidenci:

Základní jednotkou pro určení ceny je počet zápisů stanovený dle nárůstu položek v peněžním deníku za každý kalendářní měsíc. Ke každému klientovi je však přistupováno individuálně a cena se upravuje s ohledem na základě dalších kritérií, především náročnosti posouzení dokladů a čas potřebný k jejich zpracování, včasnost a kompletnost předkládání dokladů, ale i na formě úhrady od klienta.

Počet položek za měsíc

0 – 50

51 – 200

201 a více položek

Neplátci DPH Základní sazba 800,- Kč 800,- Kč + 13,- Kč za každou další položku 2750,- Kč + 11,- Kč za každou další položku
Plátci DPH Základní sazba 1200,- Kč 1200,- Kč + 15,- Kč za každou další položku 3250,- Kč + 13,- Kč za každou další položku

V ceně jsou zahrnuty tyto služby:

 • Základní kontrola a dotřídění dokladů
 • Zařazení účetních dokladů do rychlovazačů
 • Kompletní zpracovaní peněžního deníku + tisk
 • Vedení evidence závazků a pohledávek + tisk
 • Vedení evidence drobného majetku + tisk
 • Vedení evidence hmotné
 • ho majetku včetně zpracování odpisů + tisk

 • Zpracování závěrky + tisk
 • Vyplnění přehledů pro OSSZ a ZP dle daňového přiznání
 • U plátců DPH dále vedení záznamních evidencí dle zákona o DPH + tisk, vyplnění daňového přiznání k DPH

Další neuvedené služby:

Vystavení 1 ks faktury 12 Kč

Evidence cestovních náhrad podnikatele a zaměstnanců ( cena za 1 jízdu) 15 Kč

Sestavení a vyplnění přiznání k dani silniční do počtu 6 vozidel 50 Kč

Evidence dokladů v cizích měnách a přepočet měn dle platných kurzů +2 Kč za položku

Inventarizace 190 Kč/hod

Ostatní vyřadované práce výše neuvedené budou účtovány hodinovou sazbou ve výši 210,- Kč.

Ceny platí pro průběžné zpracování daňové evidence během účetního období. Při požadavku jednorázového zpracování za celé období bude cena stanovena dohodou v závislosti na kvalitě předaných podkladů před zahájením zpracování.

Ceník pro podvojné účetnictví:

Základní jednotkou pro určení ceny je počet účetních zápisů stanovený dle nárůstu řádků v účetním deníku za každý kalendářní měsíc.

Počet položek za měsíc

0 – 200

201 a více

Neplátci DPH Základní sazba 5000,- Kč 5000,- Kč + 18,- Kč za každou další položku
Plátci DPH Základní sazba 5500,- Kč 5500,- Kč + 20,- Kč za každou další položku

V ceně jsou zahrnuty tyto služby:

 • Základní kontrola a dotřídění dokladů
 • Zařazení účetních dokladů do rychlovazačů
 • Kompletní zpracovaní účetního deníku
 • Vedení evidence závazků a pohledávek
 • Vedení evidence drobného majetku
 • Vedení evidence hmotného majetku včetně zpracování odpisů
 • Zpracování účetní závěrky
 • U plátců DPH dále vedení záznamních evidencí dle zákona o DPH, vyplnění daňového přiznání k DPH

Další neuvedené služby:

Vystavení 1 ks faktury 12 Kč

Evidence cestovních náhrad podnikatele a zaměstnanců ( cena za 1 jízdu) 15 Kč

Sestavení a vyplnění přiznání k dani silniční do počtu 6 vozidel 50 Kč

Evidence dokladů v cizích měnách a přepočet měn dle platných kurzů +2 Kč za položku

Ostatní práce výše neuvedené budou účtovány hodinovou sazbou ve výši 230,- Kč.

Tiskové sestavy budou účtovány zvlášť za cenu 1,40 Kč/formát A4.

Ceník pro mzdové účetnictví:

Zpracováváme mzdovou agendu pouze malým organizacím, tj. organizacím zaměstnávajícím maximálně 25 zaměstnanců.

Základní cenou pro vedení mzdové agendy je 200,- Kč za jednoho zaměstnance.

V ceně jsou zahrnuty tyto služby.

 • vedení mzdové a personální agendy
 • zajištění formalit při nástupu a výstupu zaměstnanců (přihlášky a odhlášky k SZ a ZP)
 • zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • roční zúčtování mezd zaměstnanců
 • US